Skip to content

Contactgegevens:

Mirjam Mare
Redemptoristenpad 110
5211 XS ‘s-Hertogenbosch
T. 073-6126981
M. 06.44450668
info@mareverhalen.nl
www.mareverhalen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mirjam Mare verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor en achternaam

– Telefoonnummer (indien bekend)

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@mareverhalen.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Ik, Mirjam Mare verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Mirjam Mare neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Mirjam Mare gebruikt het computerprgramma mailchimp voor het versturen van nieuwsbrieven, Voor het privacybeleid van mailchimp ga naar https://mailchimp.com/legal/prior-privacy-policy/

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Mirjam Mare bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen

Voor bestaande klanten; tot 1,5 jaar na het afnemen van de laatste dienst, of geen bewaartermijn als ze zich uitschrijven.

Voor inschrijvers van de nieuwsbrief; tot 1,5 jaar na het inschrijven of geen bewaartermijn als ze zich uitschrijven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mirjam Mare verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mirjam Mare gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Mirjam Mare maakt voor haar nieuwsbrieven wel gebruik van Mailchimp. Het privacybeleid van mailchimp voor wat betreft cookies of vergelijkbare technieken vind je hier https://mailchimp.com/legal/prior-privacy-policy/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Mirjam Mare. Je kunt een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@mareverhalen.nl. Mirjam Mare wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Mirjam Mare neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mareverhalen.nl of bel 06.44450668

Back To Top